Onderzoekt, analyseert, duidt en verbindt

Het PON
Sociale veerkracht
Ruimte en milieu
Burgerparticipatie
Migratie
Cultuur

Kennis in uitvoering

Als het gaat om samen leven, dan is iedere mening of voorkeur relevant. Het PON haalt meningen en voorkeuren uit de samenleving op. Bij mensen zelf, in nauwe samenwerking met die mensen. Die voorkeuren en meningen onderzoeken we, die analyseren we, en die duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methodieken. Emoties verbinden we aan feiten, kennis koppelen we aan beleving. We leggen dwarsverbanden die op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend zijn. En soms ontwrichten we.

Met die uitkomsten en inzichten adviseren we beleidsmakers en bestuurders. Of ze nu bij een gemeente, provincie, woningcorporatie of zorginstelling werken. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken. Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een positieve impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen.

Lees meer