Onderzoekt, analyseert, duidt en verbindt

Het PON & Telos

Sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving

Veerkracht

Kracht én kwetsbaarheid in de samenleving

Ruimte en milieu

Duurzaamheid is geen keuze. Of wel?

Burgerparticipatie

Wie wil, kan en doet mee?

Migratie

Wonen, werken en leven in Nederland gaat niet altijd vanzelf

Cultuur

Wat is de waarde van verwondering en verbeelding?

Het PON & Telos
Veerkracht
Ruimte en milieu
Burgerparticipatie
Migratie
Cultuur

Kennis in uitvoering

Maatschappelijke besluitvorming verbeteren

Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming in het hart van de samenleving. We beschouwen het als onze opdracht om maatschappelijke besluitvorming te verbeteren. Dat doen we door wetenschappelijke kennis met kennis van de praktijk te verbinden. Waarbij iedere stem telt. Meningen en feiten halen we op, onderzoeken we, analyseren we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methoden. Daarbij zijn we altijd gericht op duurzame ontwikkeling: de harmonieuze verbinding tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen. Zo dragen we bij aan de kwaliteit van samenleven, nu en in de toekomst.

Met een multidisciplinair en creatief team van bijna 30 adviseur-onderzoekers werken we vooral voor lokale en regionale overheden in Nederland, maar ook voor corporaties, banken, zorg- en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. We werken daarbij intensief samen met maatschappelijke organisaties en andere kennisinstellingen en zijn officieel partner van Tilburg University. Met onze kennis en inzichten adviseren we initiatiefnemers, beleidsmakers en bestuurders. Zodat ze afgewogen keuzes kunnen maken. En zodat ze een positieve impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen.

 

Lees meer